Activity of hotels without restaurants

1LTD "LAVITA"Khabarovsk Territory
2LTD "INTURIST - NOVGOROD"Novgorod Region
3LTD "MAYDAN"Rostov Region
4OGU "GOSTINICA ADMINISTRACII VORONEJSKOY OBLASTI"Voronezh Region
5MUP "GOSTINICHNIY KOMPLEKS" MO GOROD VOLKHOVLeningrad Region
6LTD SPORTIVNO-GOSTINICHNIY KOMPLEKS "SPUTNIK"Kirov Region
7PLC GOSTINICA "KOLOS"Krasnodar Territory
8LTD "AVTO-SERVIS ASO"Primorye
9EMUP GOSTINICA "BOLSHOY URAL"Sverdlovsk Region
10LTD GOSTINICA "DONEC"Rostov Region
11CC "PK "GARANTIYA"Tomsk Region
12LTD "GOSTINICA "YUBILEYNAYA"Sakhalin Region
13LTD "LIRA"Stavropol Territory
14CC "EKOTEK - SMOLENSK"Smolensk Region
15PLC "GOSTINICA "SIBIR"Omsk Region
16GUP GOSTINICHNIY KOMPLEKS "ODUGEN"Republic of Tuva
17LTD "KREDO"Nizhni Novgorod Region
18CC "RTM-DALSO-KONVERSIYA"Primorye
19LTD GOSTINICA "VOSTOK-SERVIS"Primorye
20LTD GTK "LAN"Adyghe Republic