Activity of hotels

1MUUP "TBK"Murmansk Region
2LTD "MOTEL BALTIYA"Moscow Region
3PLC "GOSTINICA OKTYABRSKAYA"Krasnoyarsk Territory
4PLC "GOSTINICA "PARMA"Perm Territory
5CC "JEMCHUJINA SIBIRI"Tyumen Region
6LTD "ASSOL"Perm Territory
7LTD "GOSTINICA SMOLENSK"Smolensk Region
8LTD "STIK"Tyumen Region
9LTD "NEREIS"Republic of Karelia
10MUUP "ZDOROVE"Murmansk Region
11CC "GOSTINICA POLET"Perm Territory
12LTD "RUSSKIY DOM"Vladimir Region
13LTD "MALOE"Yaroslavl Region
14LTD "URS"Tomsk Region
15LTD GOSTINICA "OZERI"Moscow Region
16LTD "SIGALL GRUPP"Nizhni Novgorod Region
17PLC "GOSTINICA "NOVOSIBIRSK"Novosibirsk Region
18LTD "MISTER ALEKS"Khabarovsk Territory
19LTD ORKH "ZAYCEVA GORA"Kaluga Region
20LTD "SIBIRSKIE BLINI-KEMEROVO"Kemerovo Region