LTD "KREDITNAYA KOMPANIYA "FINIST"


Region: Moscow Address: g. MOSKVA, pr-t LENINGRADSKIY, d. 35, str. 1 Phone: +7 495-626-25-55


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Severniy, Begovoy. Chief executive officer LTD "KREDITNAYA KOMPANIYA "FINIST" — Seleznev Aleksandr Vladimirovich. INN: 7714832328 OKPO: 90560599

Competitors of the LTD "KREDITNAYA KOMPANIYA "FINIST"

Russian companies

LTD "KREDITNAYA KOMPANIYA "FINIST" information, address, phones