LTD "SVKHK"

Limited company "SREDNEVOLJSKAYA KHIMICHESKAYA KOMPANIYA"

1. Chemical industry 2. Production of plastics ans synthetic tars in primary forms

Region: Samara Region Address: Samarskaya obl., g. Tolyatti, ul. Novozavodskaya, d. 2 A Phone: +7 (8482) 22‒47‒56


Ownership: Private ownership. OKATO: Samarskaya oblast, Tolyatti, Centralniy. Chief executive officer LTD "SVKHK" — Alborov Vladimir Urevich. OKPO: 14559685

Competitors of the LTD "SVKHK"

Russian companies

LTD "SVKHK" information, address, phones