LTD "DOK "ENISEY"


Region: Krasnoyarsk Territory Address: Krasnoyarskiy kray, rp. Berezovka, ul. Traktovaya, d. 87 Phone: +7 (3912) 55‒50‒82


OKATO: Krasnoyarskiy kray, Berezovskiy rayon, rp. Berezovka, Berezovka. Manager LTD "DOK "ENISEY" — Gayduckiy Uriy Mihaylovich. OKPO: 58799982 Personnel: 445 workers.

Competitors of the LTD "DOK "ENISEY"

Russian companies

LTD "DOK "ENISEY" information, address, phones