CC "YASENSKIE ZORI"


Region: Krasnodar Territory Address: Krasnodarskiy kray, Eyskiy r-n, st-ca Yasenskaya, ul. Shevchenko, d. 54 Phone: +7 (861) 323‒11‒11


OKATO: Krasnodarskiy kray, Eyskiy rayon, g. Eysk, Yasenskiy, st-ca Yasenskaya, st-ca Yasenskaya. Chief executive officer CC "YASENSKIE ZORI" — Bolloev Taymuraz Kazbekovich. OKPO: 77227122 Personnel: 521 workers.

Competitors of the CC "YASENSKIE ZORI"

Russian companies

CC "YASENSKIE ZORI" information, address, phones