LTD "ZODIAK-POLRAST"


Region: Bryansk Region Address: g. Bryansk, ul. Belorusskaya, d. 5 Phone: +7 (4832) 63‒44‒11 Fax: +7 (4832) 63‒44‒11


Ownership: Private ownership. OKATO: Bryanskaya oblast, Bryansk, Fokinskiy. Manager LTD "ZODIAK-POLRAST" — Polyakov Vyacheslav Nikolaevich. INN: 3235011849 OKPO: 51677218

Competitors of the LTD "ZODIAK-POLRAST"

Russian companies

LTD "ZODIAK-POLRAST" information, address, phones