CC "ALVIKHIM"


Region: Tambov Region Address: g. Tambov, ul. Montajnikov 3 Phone: +7 (4752) 53‒62‒22 Fax: +7 (4752) 53‒53‒69


Ownership: Private ownership. OKATO: Tambovskaya oblast, Tambov, Oktyabrskiy. Chief executive officer CC "ALVIKHIM" — Lelkova Lidiya Mihaylovna. INN: 6832008926 OKPO: 27349667

Competitors of the CC "ALVIKHIM"

Russian companies

CC "ALVIKHIM" information, address, phones