NOVOZIBKOV ORG-CIYA "OBSH-VO OKHOTNIKOV I RIBOLOVOV"

NOVOZIBKOVSKAYA RAYONNAYA OBSHESTVENNAYA ORGANIZACIYA "OBSHESTVO OKHOTNIKOV I RIBOLOVOV"

1. Activity of funds 2. Activity of other funds, not included onto other groups

Region: Bryansk Region Address: Bryanskaya obl., g. Novozibkov, ul. Kommunisticheskaya, d. 31 Phone: +7 (48343) 33‒35‒96


OKATO: Bryanskaya oblast, Novozibkov. Chairman NOVOZIBKOV ORG-CIYA "OBSH-VO OKHOTNIKOV I RIBOLOVOV" — Bikov Sergey Pavlovich. OKPO: 76375412

Competitors of the NOVOZIBKOV ORG-CIYA "OBSH-VO OKHOTNIKOV I RIBOLOVOV"

Russian companies

NOVOZIBKOV ORG-CIYA "OBSH-VO OKHOTNIKOV I RIBOLOVOV" information, address, phones