CC "ISK MIK"

Close corporation "INVESTICIONNO-STROITELNAYA KOMPANIYA MIK"

1. Financional mediation 2. Other money mediation

Region: Moscow Region Address: Moskovskaya obl., g. Mitishi, Novomitishinskiy prospekt, d. 11 A Phone: +7 (495) 583‒56‒56


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskovskaya oblast, Mitishinskiy rayon, g. Mitishi, Mitishi. Chief executive officer CC "ISK MIK" — Grebenuk Sergey Mihaylovich. INN: 5029065747 OKPO: 59363577

Competitors of the CC "ISK MIK"

Russian companies

CC "ISK MIK" information, address, phones