LTD "KOTOVSKKHLEBSNAB"

Limited company "KOTOVSKKHLEBSNAB"

1. Rendering of personal services

Region: Tambov Region Address: TAMBOVSKAYa oblast, g. KOTOVSK, ul. SOVETSKAYa, d. 13


Ownership: Private ownership. OKATO: Tambovskaya oblast, Kotovsk. Manager LTD "KOTOVSKKHLEBSNAB" — Kazakov Uriy Vladimirovich. INN: 6825505300 OKPO: 97003494

Competitors of the LTD "KOTOVSKKHLEBSNAB"

Russian companies

LTD "KOTOVSKKHLEBSNAB" information, address, phones