LTD "EKLIPS"


Region: Moscow Address: g. Moskva, nab., Ozerkovskaya, d. 50, str. 1 Phone: +7 (495) 969‒52‒20


OKATO: Moskva, Centralniy, Zamoskvoreche. Chief executive officer LTD "EKLIPS" — Frolov Aleksey Anatolevich. OKPO: 73861690

Competitors of the LTD "EKLIPS"

Russian companies

LTD "EKLIPS" information, address, phones