LTD "NARODNIY KREDIT"

Limited company "NARODNIY KREDIT"

1. Rendering of personal services

Region: St. Petersburg Address: g. SANKT-PETERBURG, pr-t LIGOVSKIY, d. 56 Phone: +7 812-1230584


Ownership: Private ownership. OKATO: Sankt-Peterburg, Centralniy, Ligovka-Yamskaya. Manager LTD "NARODNIY KREDIT" — Shishkov Aleksandr Lvovich. INN: 7825683128 OKPO: 48014388

Competitors of the LTD "NARODNIY KREDIT"

Russian companies

LTD "NARODNIY KREDIT" information, address, phones