FILIAL OTKRITOGO AKCIONERNOGO OBSHESTVA "MEJREGIONALNAYA RASPREDELITELNAYA SETEVAYA KOMPANIYA SEVERO-ZAPADA" "NOVGORODENERGO"

FILIAL OTKRITOGO AKCIONERNOGO OBSHESTVA "MEJREGIONALNAYA RASPREDELITELNAYA SETEVAYA KOMPANIYA SEVERO-ZAPADA" "NOVGORODENERGO"

1. Produciton, passing and disributing of electrical energy, gas, steam and water 2. Production, passing and ditribution of electrical power 3. Distributing of electrical power

Region: Novgorod Region Address: 173001, Velikiy Novgorod, ul. B. Sankt-Peterburgskaya, d. 3 Phone: +7 77‒81‒82 Fax: +7 98‒43‒01


Ownership: Mixed russian ownership s doley sobstvennosti subektov Rossiyskoy Federacii. Manager FILIAL OTKRITOGO AKCIONERNOGO OBSHESTVA "MEJREGIONALNAYA RASPREDELITELNAYA SETEVAYA KOMPANIYA SEVERO-ZAPADA" "NOVGORODENERGO" — Chistyakov Vladimir Vladimirovich. INN: 5321032821 OKPO: 05798505

Competitors of the FILIAL OTKRITOGO AKCIONERNOGO OBSHESTVA "MEJREGIONALNAYA RASPREDELITELNAYA SETEVAYA KOMPANIYA SEVERO-ZAPADA" "NOVGORODENERGO"

Russian companies

FILIAL OTKRITOGO AKCIONERNOGO OBSHESTVA "MEJREGIONALNAYA RASPREDELITELNAYA SETEVAYA KOMPANIYA SEVERO-ZAPADA" "NOVGORODENERGO" information, address, phones