LTD "MOLOKO-28"


Region: Sverdlovsk Region Address: g. Ekaterinburg, ul. Vostochnaya, d. 11, V Phone: +7 (343) 262‒37‒34


Ownership: Private ownership. OKATO: Sverdlovskaya oblast, Ekaterinburg, Oktyabrskiy. Manager LTD "MOLOKO-28" — Amirova Nadejda Konstantinovna. INN: 6662004914 OKPO: 12338891

Competitors of the LTD "MOLOKO-28"

Russian companies

LTD "MOLOKO-28" information, address, phones