LTD "ZVEZDA SOFT 2000"


Region: Moscow Address: g. Moskva, shosse Dmitrovskoe, d. 25 Phone: +7 (495) 782‒92‒20


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Severniy, Timiryazevskiy. Chief executive officer LTD "ZVEZDA SOFT 2000" — Luchikovich Petr Vladimirovich. INN: 7720232819 OKPO: 49879127

Competitors of the LTD "ZVEZDA SOFT 2000"

Russian companies

LTD "ZVEZDA SOFT 2000" information, address, phones