LTD "IMPROTEKHNIKS"


Region: Moscow Address: g. Moskva, bulvar Julebinskiy, d. 5 Phone: +7 (495) 795‒90‒40


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Ugo-Vostochniy, Vihino-Julebino. Chief executive officer LTD "IMPROTEKHNIKS" — Markin Aleksey Vasilevich. INN: 7721230998 OKPO: 38980509

Competitors of the LTD "IMPROTEKHNIKS"

Russian companies

LTD "IMPROTEKHNIKS" information, address, phones