LTD KOMPANIYA "KARAT"


Region: Sverdlovsk Region Address: g. Ekaterinburg, ul. Generalskaya, d. 3 Phone: +7 (343) 222‒10‒62 Fax: +7 (343) 376‒36‒49


Ownership: Private ownership. OKATO: Sverdlovskaya oblast, Ekaterinburg, Kirovskiy. Manager LTD KOMPANIYA "KARAT" — Ledovskiy Sergey Dmitrievich. INN: 6670043378 OKPO: 71564152

Competitors of the LTD KOMPANIYA "KARAT"

Russian companies

LTD KOMPANIYA "KARAT" information, address, phones