LTD "GORDORPROEKT"


Region: Vologda Region Address: g. Vologda, ul. Arhangelskaya, d. 7, kv. 77 Phone: +7 (8172) 76‒13‒85


Ownership: Private ownership. OKATO: Vologodskaya oblast, Vologda. Manager LTD "GORDORPROEKT" — Bogdanov Vladimir Leonidovich. OKPO: 47876930

Competitors of the LTD "GORDORPROEKT"

Russian companies

LTD "GORDORPROEKT" information, address, phones