LTD "KHATBER-M"


Region: Moscow Address: Rossiyskaya Federaciya, g. Moskva, ul. Podolskih Kursantov, d. 3, str. 2, Of. 36 Phones: +7 (495) 316‒95‒20, 316‒95‒44, 925‒11‒08 Fax: +7 (495) 316‒95‒20, 316‒95‒44, 925‒11‒08


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Centralniy, Taganskiy. Chief executive officer LTD "KHATBER-M" — Kostenko Arkadiy Anatolevich. INN: 7709268931 OKPO: 49925672

Competitors of the LTD "KHATBER-M"

Russian companies

LTD "KHATBER-M" information, address, phones