MROT MGOO VOI

MESTNAYA RAYONNAYA ORGANIZACIYA "TVERSKAYA" MOSKOVSKOY GORODSKOY OBSHESTVENNOY ORGANIZACII VSEROSSIYSKOGO OBSHESTVA INVALIDOV

1. Activity of funds 2. Activity of other funds, not included onto other groups

Region: Moscow Address: g. Moskva, ul. Sadovaya-samotechnaya, d. 7, str. 1, kv. 3 Phone: +7 (495) 229‒91‒35


Ownership: Public integrations ownership. OKATO: Moskva, Centralniy, Tverskoy. Chairman MROT MGOO VOI — Fedotov Igor Evgenevich. INN: 7707058745 OKPO: 40035563

Competitors of the MROT MGOO VOI

Russian companies

MROT MGOO VOI information, address, phones