PLC "NIJEGORODSKAYA SBITOVAYA KOMPANIYA"


Region: Nizhni Novgorod Region Address: Rossiyskaya Federaciya, g. N. Novgorod, ul. Beketova, d. 3 V Phones: +7 (831) 243‒08‒32, 243‒07‒99, 243‒09‒78


OKATO: Nijegorodskaya oblast, Nijniy Novgorod, Sovetskiy. Chief executive officer PLC "NIJEGORODSKAYA SBITOVAYA KOMPANIYA" — Arjanov Dmitriy Aleksandrovich. OKPO: 76670306

Competitors of the PLC "NIJEGORODSKAYA SBITOVAYA KOMPANIYA"

Russian companies

PLC "NIJEGORODSKAYA SBITOVAYA KOMPANIYA" information, address, phones