CC "SHESTNADCATIY TREST"


Region: St. Petersburg Address: g. Sankt-Peterburg, nab., R Moyki, 67/69 Phone: +7 (812) 315‒76‒31


OKATO: Sankt-Peterburg, Centralniy, N 78. Chief executive officer CC "SHESTNADCATIY TREST" — Shlihter Viktor Borisovich. OKPO: 3985226

Competitors of the CC "SHESTNADCATIY TREST"

Russian companies

CC "SHESTNADCATIY TREST" information, address, phones