LTD TD "SIBTEKHNIKA"

Limited company TORGOVIY DOM "SIBTEKHNIKA"

1. Chemical industry 2. Production of basic pharmaceutical products

Region: Kemerovo Region Address: g. KEMEROVO, ul. INSTITUTSKAYa, d. 1


Ownership: Private ownership. OKATO: Kemerovskaya oblast, Kemerovo, Rudnichniy. Manager LTD TD "SIBTEKHNIKA" — Yaroshuk Sergey Aleksandrovich. INN: 4205099975 OKPO: 93133082

Competitors of the LTD TD "SIBTEKHNIKA"

Russian companies

LTD TD "SIBTEKHNIKA" information, address, phones