NP "MOSK OTDELENIE INSTITUTA UPRAVLENIYA PROEKTAMI"

NEKOMMERCHESKOE PARTNERSTVO "MOSKOVSKOE OTDELENIE INSTITUTA UPRAVLENIYA PROEKTAMI"

1. Education 2. Primary and secondary professional education

Region: Moscow Address: g. Moskva, Rogojskiy Val, d. 6, korp. 2, str. 1 Phone: +7 (495) 787‒63‒15


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Centralniy, Taganskiy. President NP "MOSK OTDELENIE INSTITUTA UPRAVLENIYA PROEKTAMI" — Liberzon Vladimir Iosifovich. OKPO: 58684115

Competitors of the NP "MOSK OTDELENIE INSTITUTA UPRAVLENIYA PROEKTAMI"

Russian companies

NP "MOSK OTDELENIE INSTITUTA UPRAVLENIYA PROEKTAMI" information, address, phones