LTD "EVROPEYSKIE TEKHNOLOGII"


Region: Moscow Address: g. Moskva, per. Kozickiy, d. 2/12, korp. 7 Phone: +7 (495) 737‒63‒62


Ownership: Private ownership. OKATO: Moskva, Centralniy, Tverskoy. Chief executive officer LTD "EVROPEYSKIE TEKHNOLOGII" — Shulsulman Svetlana Viktorovna. INN: 7729159024 OKPO: 43233269

Competitors of the LTD "EVROPEYSKIE TEKHNOLOGII"

Russian companies

LTD "EVROPEYSKIE TEKHNOLOGII" information, address, phones