LTD KOMPANIYA "STROITEL"

Limited company KOMPANIYA "STROITEL"

1. Construction 2. Executing of other construction works

Region: Nizhni Novgorod Region Address: g. Nijniy Novgorod, per. Svetlogorskiy, d. 13, kv. 231 Phone: +7 (8312) 96‒19‒33


Ownership: Private ownership. OKATO: Nijegorodskaya oblast, Nijniy Novgorod, Sovetskiy. Chief executive officer LTD KOMPANIYA "STROITEL" — Grigorev Vyacheslav Mihaylovich. INN: 5262109396 OKPO: 58956217

Competitors of the LTD KOMPANIYA "STROITEL"

Russian companies

LTD KOMPANIYA "STROITEL" information, address, phones