LTD "OSP" (OPTIMALNIE SISTEMI PITANIYA)

Limited company "OPTIMALNIE SISTEMI PITANIYA"

1. Activity of hotels and restaurants 2. Activity of restaurants

Region: Saratov Region Address: g. Saratov, ul. Maksima Gorkogo, d. 8 Phone: +7 (8452) 68‒29‒60 Fax: +7 (8452) 23‒11‒33


OKATO: Saratovskaya oblast, Saratov, Oktyabrskiy. Manager LTD "OSP" (OPTIMALNIE SISTEMI PITANIYA) — Malshin Andrey Urevich. OKPO: 75986390

Competitors of the LTD "OSP" (OPTIMALNIE SISTEMI PITANIYA)

Russian companies

LTD "OSP" (OPTIMALNIE SISTEMI PITANIYA) information, address, phones